Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες ιατρείου Νευρολόγου Φίλιππου Καραλή


Στο νευρολογικό τμήμα του ιδιωτικού πολυϊατρείου ΙΑΤΡΙΚΗ PLUS αναλαμβάνουμε διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση παθήσεων τόσο του κεντρικού όσο και του περιφερικού νευρικού συστήματος.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

Επίσης, ο νευρολόγος είναι πιστοποιημένος για: